ტარიფები

ტარიფები შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს. წინასწარი გაფრთხილების გარეშე
BITCOIN
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.0003 BTC
ETHEREUM
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.005 ETH
LITECOIN
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.001 LTC
MANA Decentraland ERC20 Ethereum
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 10 MANA
TRON (TRC20)
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 3 TRX
Polygon Matic
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.2 MATIC
Matic Token BNB BEP20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.3 MATIC BEP20
Matic Token Ethereum ERC20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 11 MATIC ERC20
BNB BEP20(BSC)
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.0005 BNB
BITCOIN CASH
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.001 BCH
USDT ERC20 Ethereum
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 30 USDT ERC20
USDT TRC20 Tron
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 USDT TRC20
USDT BEP20(BSC)
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 USDT BEP20
USDT on OMNI
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 20 USDT OMNI
nGEL
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 33 nGEL
DOGE
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 5 DOGE
SHIBA INU ERC20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1500000 SHIB ERC20
DASH
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.002 DASH
GEL
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 GEL
USDC ERC20 Ethereum
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 30 USDC ERC20
USDC TRC20 Tron
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 USDC TRC20

მუშა

სანდო

მოხერხებული


❤️ თბილისიდან
შპს კოინმანია
საიდენტიფიკაციო კოდი 405 189 166