ლარის ბალანსის შევსება

ლარის შევსება ვერიფიცირებულ მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ საკუთარი საბანკო ანგარიშიდან ან ჩარიცხვის აპარატებიდან.

სხვისი საბანკო ანგარიშიდან გადმორიცხული თანხები დაბრუნდება გადმომრიცხავ საბანკო ანგარიშზე.

საბანკო ანგარიშიდან საფულეში გადარიცხული თანხა დაბრუნდება გადმომრიცხავ ანგარიშზე, თუ:

1. დანიშნულებაში ელფოსტა გამოგრჩათ ან არასწორად მიუთითეთ.
2. საფულეში ვერიფიცირებული მომხმარებელი და საბანკო ანგარიშის მფლობელი სხვადასხვა პიროვნებაა.
3. საფულეში ვერიფიცირებული მომხმარებელი და საბანკო ანგარიშის მფლობელი ერთი და იგივე პიროვნებაა, მაგრამ არ არის ვერიფიცირებული.

ლარის შევსება ვერიფიცირებულ მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ საკუთარი საბანკო ანგარიშიდან ან ჩარიცხვის აპარატებიდან.

სხვისი საბანკო ანგარიშიდან გადმორიცხული თანხები დაბრუნდება გადმომრიცხავ საბანკო ანგარიშზე.

გადამორიცხეთ თანხა შემდეგ ანგარიშის ნომერზე:
GE48TB7256036080100010

დანიშნულებაში აუცილებლად მიუთითეთ თქვენი ელექტრონული საფულის ელ. ფოსტა, რომლითაც რეგისტრირებული ხართ Coinmania-ზე.
დანიშნულებაში ელფოსტის მითითების გარეშე ან ელფოსტის არასწორად მითითების შემთხვევაში გადმორიცხული თანხა დაბრუნდება გადმომრიცხავ საბანკო ანგარიშზე.

გაითვალისწინეთ!
23:00 საათიდან 00:30 საათამდე თიბისი ბანკში მიმდინარე საბანკო დღის დახურვის გამო პერიოდში თანხის შემოტანა ან გატანა შეფერხებულია.
17:00 საათის შემდეგ სხვა ბანკიდან განხორციელებული ტრანზაქცია თქვენს საფულეში ან ანგარიშზე აისახება მომდევნო სამუშაო დღეს.

ლარის შევსება ვერიფიცირებულ მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ საკუთარი საბანკო ანგარიშიდან ან ჩარიცხვის აპარატებიდან.

სხვისი საბანკო ანგარიშიდან გადმორიცხული თანხები დაბრუნდება გადმომრიცხავ საბანკო ანგარიშზე.

გადამორიცხეთ თანხა შემდეგ ანგარიშის ნომერზე:
GE79BG0000000160951585

დანიშნულებაში აუცილებლად მიუთითეთ თქვენი ელექტრონული საფულის ელფოსტა, რომლითაც რეგისტრირებული ხართ coinmania-ზე. თუ ვერ წერთ @ სიმბოლოს, მის ნაცვლად ჩაწერეთ სამი წერტილი, მაგალითად: info…gmail.com.

დანიშნულებაში ელფოსტის მითითების გარეშე ან ელფოსტის არასწორად მითითების შემთხვევაში გადმორიცხული თანხა დაბრუნდება გადმომრიცხავ საბანკო ანგარიშზე.

გაითვალისწინეთ!
00:00 საათიდან 06:00 საათამდე საქართველოს ბანკში მიმდინარე საბანკო დღის დახურვის გამო ლარის შემოტანა ან გატანა შეფერხებულია. სხვა ბანკებიდან 17:00 საათის შემდეგ სხვა ბანკიდან განხორციელებული ტრანზაქცია თქვენს საფულეში ან ანგარიშზე აისახება მომდევნო სამუშაო დღეს.

 1. TBC PAY აპარატზე დააჭირეთ დაზღვევა/ბანკები მიკრო საფინანსო
 2. აირჩიეთ ბანკები და შემდეგ თიბისი ბანკი
 3. აირჩიეთ კომპანიის ანგარიშზე თანხის შეტანა,
 4. აკრიფეთ თქვენი პირადი ნომერი,
 5. ტელეფონზე მოგივათ sms კოდი, შეიყვანეთ sms კოდი და ღილაკი "დადასტურება".
 6. აკრიფეთ კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი, 405 189 166 და დააჭირეთ ღილაკს შემოწმება.
 7. დარწმუნდით, რომ ეკრანზე ჩანს "შპს კოინმანია" და აირჩიეთ ანგარიში ***0010 
 8. გადახდის დანიშნულებაში  ჩაწერეთ coinmania-ზე რეგისტრირებული მომხმარებლის საფულის ელ.ფოსტა, ვისაც უნდა აესახოს ბალანსზე.
 9. აირჩიეთ დანიშნულების შენახვა და შემდეგი.
 10. შეიტანეთ სასურველი თანხა და დააჭირეთ ღილაკს "გადახდა"
გაითვალისწინეთ!
23:00 საათიდან 00:30 საათამდე თიბისი ბანკში მიმდინარე საბანკო დღის დახურვის გამო პერიოდში თანხის შემოტანა ან გატანა შეფერხებულია.

 1. საქართველოს ბანკის Pay Box აპარატზე აირჩიეთ საბანკო სერვისები.
 2. შემდეგ თანხის შეტანა შემდეგ თანხის შეტანა ანგარიშზე.
 3. აირჩიეთ თანხის შეტანა პირადი ნომრით, მიუთითეთ პირადი ნომერი,
 4. ოთხნიშნა კოდი მოგივათ sms შეტყობინებით და კოდი შეიყვანეთ აპარატში.
 5. აირჩიეთ თანხის შეტანა იურიდიული პირი/ინდ. მეწარმე.
 6. ჩაწერეთ კომპანიის საიდენთიფიკაციო კოდი 405 189 166, დარწმუნდით, რომ ეკრანზე ჩანს „შპს კოინმანია“
 7. დააჭირეთ ლარის შემოტანას, ეკრანზე გამოჩნდება ორი ანგარიში, აირჩიეთ  GE**BG******95 1585
 8. შემდეგ დააჭირეთ თანხის შემოტანა გადასარიცხად ან სხვა დანიშნულება,
 9. დანიშნულებაში მიუთითეთ coinmania-ზე რეგისტრირებული მომხმარებლის საფულის ელ.ფოსტა, ვისაც უნდა აესახოს ბალანსზე.
გაითვალისწინეთ! 
00:00 საათიდან 06:00 საათამდე საქართველოს ბანკში მიმდინარე საბანკო დღის დახურვის გამო ლარის შემოტანა ან გატანა შეფერხებულია.

ლარის შევსება ვერიფიცირებულ მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ საკუთარი საბანკო ანგარიშიდან ან ჩარიცხვის აპარატებიდან.

სხვისი საბანკო ანგარიშიდან გადმორიცხული თანხები დაბრუნდება გადმომრიცხავ საბანკო ანგარიშზე.

გადამორიცხეთ თანხა შემდეგ ანგარიშის ნომერზე:
GE48TB7256036080100010
GE79BG0000000160951585

დანიშნულებაში აუცილებლად მიუთითეთ თქვენი ელექტრონული საფულის ელფოსტა, რომლითაც რეგისტრირებული ხართ coinmania-ზე.
@ სიმბოლოს ნაცვლად ჩაწერეთ სამი წერტილი, მაგალითად: info…gmail.com.

დანიშნულებაში ელფოსტის მითითების გარეშე ან ელფოსტის არასწორად მითითების შემთხვევაში გადმორიცხული თანხა დაბრუნდება გადმომრიცხავ საბანკო ანგარიშზე.

გაითვალისწინეთ!
17:00 საათის შემდეგ განხორციელებული ტრანზაქცია თქვენს საფულეში ან ანგარიშზე აისახება მომდევნო სამუშაო დღეს.

მუშა

სანდო

მოხერხებული


❤️ თბილისიდან
შპს კოინმანია
საიდენტიფიკაციო კოდი 405 189 166